حسابرسی

شهید مهران بلورچی

یک شنبه 22/2 65- دوم رمضان المبارک

 

«بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم»

1-نماز صبح خیلی دیر خوانده شد و تعقیبات چندان مورد توجه نبود

2-کمی نسبتا زیاد تندویی کردم و صدایم را بلند کردم

3-چند مورد چشم نگاه های اضافی به دنیا داشت

4-مزاح های غیر لازم در دو مورد دیده شد، باید دقت یبیشتری در مزاح کردن شود

5-یاد مرگ اصلا تا ظهر وجود نداشت

6-عجب و غرور می خواهد بروز کند

7-در قرآن خواندن احساس می کنم شیطان می خواهد نیت را ریا کردن و قیافه گرفتن برای مردم قرار دهد، باید خیلی مواظب باشم

8-تواضع و خشوع چندان مورد دقت قرار نداشت.

 

*چهارشنبه 24/2/65 – 4 رمضان

 

1-صبح اول صبح هم خودم را دنیا قرار دادم

2-بی اعتنایی به مقام ]نامفهوم [کردم، شاید تسلیم نبودم.

3-ظاهرا صبحانه زیاد از حد خوردم

4-خیلی به دنیا توجه دارم، باید برای رفع این مسئله، به خدا توجه دایمی داشته باشی.

5-در نیت قرآن خواندن خیلی مشکوک هستم که مبادا به خاطر دنیا بوده

6-داشت در دلم کینه جای می گرفت.

7-دو-سه مورد زبان بدون فکر صحبت کرد که موجب شد به خطا رود

8-غافلانه صحبت می کنم و این در کلام را از دست داده ام.

9-معاشرت با [...] و رضا برایم ضرر دارد؛ البته بیشتر رضا.

10-در مورد احمد، بی چاره شده ام و واقعا نمی دانم چه کنم. باید امشب با امام زمان(عج) در میان بگذارم.

11-الحمدلله حال مراقبه وجود داشت ، لیکن صحیح استفاده نشد.

12-یک مورد دروغ واضح گفتم، استغفرلله

13-کمی صحبت کردم.

14-یاد مرگ کم بود.

15- زیاد صحبت کردم.

16-تقریبا زیاد خوردم.

17-یاد دنیا کمی آزارم داد و مشغولیات ذهنی برایم ایجاد کرده بود.

 

 پنجشنبه 25/2/65  5 رمضان

 

1-نماز صبح را کمی دیر خواندم.

2-صبح اول صبح باز هم دنیا داشتم

3- غفلت کمی وجود داشت.

4- توفیق کار کردن برای رضای خدا وجود نداشت و تنبلی کردم.

5- دو-سه مورد با زبان، موجب ناراحتی دیگران شدم و جلوی دیگران آبرویش را بردم.

6-شاید غیبت فیاضی را کردم. باید خیلی در این مورد صحبت ها دقت کنم.

7-محبت دنیا خیلی بیشتر از مقدار لازمه ابراز شد.

8-حسادت خیلی آزارم می داد.

9-خیلی بی مورد و بی خود در موارد بسیار زیاد صحبت کردم.

10- به خدا توجه نکردم.

11-اخلاص وجود نداشت

 

* نتیجه:

نفس آلوده به نظر می رسد. توجه به نفس، حال به چه دلیل، به دلیل روزه یا چیز دیگر، آسان تر از قبل میسر است، لیکن آن چه دیده می شود، آلودگی نفس است. در ضمن، در نماز یاد احمد وجود داشت، اما برای فهمیدن این مطلب که آیا واقعا این گونه است یا نه، باید بیشتر دقت شود، این گونه حس می کنم که شیطان می خواهد مرا بی هوده سرگرم این قدرت شیطانیه بکند تا از اصل غافل بمانم. اولا نمی دانم اصل مطلب چیست،  یعنی باید در رذایل ، کدام کدام یک را از بین برد، اپن گونه که حاج آقا قبلا گفته، خودخواهی است، پس باید حسابی توان روی آن بگذارم. ثانیا نمی دانم چگونه آن را، یعنی خودیت را از بین ببرم.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پزشکی آموزش تصویری خیاطی